Hustomt nr. 98

Enkelte Hustomter.

98. Langelund.
Tomten af Langelund og dele af haven om den ligger hen i et stærkt tilgroet vildnis.
Det hele gårdanlæg, pladsens størrelse, stedets beliggenhed nær Sulsted Kirke, dets tilplantning med allehånde vækster, grupper af Syrener, Nøddehække, Abilder, Popler, Ahorn, jungle af Snebær - endvidere »Vandkunsten« foran, bassinet nederst imod vejen, engang en velberegnet attraktion, nu på vej til udslettelse, stadig dog bevarende sin enkle form og sit vandspejl blankpudset, alt her ligesom påberåber sig en vis storhed og stil og lader den opmærksomme iagttager ligesom ane arten af den kultur, der her engang havde til huse, da degne og præster og velstående bondeslægter satte deres præg på stedet og overfor den menige mand bar en vis facon og en vis fornemhed til skue - udenfor såvel som indenfor murene.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
16/2-2014