Hustomt nr. 80

Hustomter ved Brødland.

80. Møllerstedet.
Af Møllerstedet på Brødland, hvor Niels Møller boede og gik fra og til sin mølle og passede sin ene kværn, ses hustomten umiddelbart sydøst for nuværende mølle som en firkantet grøn plet med lave digerester, med Gråpil, et par Popler, nogle frugtbuske samt stubben af et eller andet stort træ.
Mod syd og vest er tomt såvel som mølle hegnet af et lavt ydre dige med Vidjebuske, dette strækker sig i nordlig retning og Vidjerne fortsættes i en række med små afbrydelser, lavere og lavere af vækst, kummerligere af udseende, indtil de ganske taber sig i lyngen på skrænten ned mod Brødlands Sø.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
15/2-2014