Hustomt nr. 76

Hustomter ved Kongevejen.

76. Buskhus / Cilles Have.
Den hustomt, der ligger et par hundrede alen nord for Pælshustomten og som af bakkernes folk kaldes Cilles Have - efter den gamle Randersbo-Cille, som var den sidste, der boede her - er resterne af Buskhus, under hvilket navn stedet sidst er afsat på målebordet af 1885.
Selve tomten af Buskhus er græsbevokset og grøn, men en tids ligere kålgård til stedet, en regelmæssig firkantet plads, er nu indhegnet af høje og tætte graner, som mere og mere falder sammen med den tæt bagved tilgrænsende del af Brødland plantage.
Denne kålgård er det, man særlig benævner Cilles Have.
Buskhus har som Pælshus hørt alfarvejen til, og rimeligt er det, at stedet har fået sit navn efter det tætte Egepur - »Buske« - engang Egehøjskov, der nu breder sig med sært forvredne stammer blandt Ørnebregnernes mylder i de gamle vejspor.

Mere information om Buskhus / Cilles Have.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
23/2-2014