Hustomt nr. 66

Hustomter ved Møgelbjerg.

66. Himmelbostedet.
Bakken, hvorpå Vodskov Kirke er bygget, hedder Tidselbakken.
Vest for denne, hvor gamle Sæbyvej dukker ind mellem granerne og vejen fra Gammel Vodskov østfra støder til i en spids vinkel står der en lille klynge Popler - i vejgrøften vokser en Hvidtjørn.
Dette er de eneste synlige spor, der blev tilbage af en gård, en udflytter fra Vodskov, der i mange år gik under navn af Himmelbostedet, desformedelst en himmerlænding, fra sin hjemstavn forslået til denne kyst, købte og beboede gården.
En efterfølger, Jørgen Himmelbo solgte for ca. 30 år siden ejendommen til Sagfører Olesen, bygningerne til nedrivning, jorderne til indlemmelse under Skovgård.
Stedet blev grundigt udslettet, tomten, der efter kortet af 1885 at dømme skal søges syd for vejen, kan ikke mere eftervises i den stærkt kultiverede mark.
Forinden det kom så vidt med Himmelbostedet, mens Rallingshuset endnu stod, ubeboet, for ved første lejlighed at falde for øksen, fik det i sommeren 1906 i digteren Johan Skjoldborg sin sidste - og berømteste - beboer.
Her under Møgelbjerget, under Hammer Bakkers sydlige skråning, fuldendte digteren i det følgende efterår sit manus skript til »Sara. En Kærlighedshistorie«.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
14/2-2014