Fortidsminde nr. 61-62

Hostruphøjene.

61-62. Hostruphøjene.
Hostruphøjene er to nu overplejede og vanskeligt efterviselige rundhøje beliggende på dyrket mark, den første på højde 122 fod, den sidste noget østligere over mod højde 163 fod.
Angivelser vedrørende disse to nu næsten forsvundne mindesmærker stammer fra Nationalmuseets rapport fra 1889.
I mellemtiden må da skaden være sket.
Høj nr. 61 er kendelig ved en større, høj nr. 62 ved en mindre, næsten umærkelig forhøjning i jordsmonnet.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
12/2-2014