Fortidsminde nr. 58

Helligkildehøjene.

3 rundhøje i Sulsted Sogn nær sognegrænsen mod Hammer beliggende på de lave med Bøgepur bevoksede Lyngåse nær Hammer Kirke og den hellige kilde.

58. Sydligste gravhøj.
Den sydligste Gravhøj i gruppen ligger knapt ½ kilometer nord for Plantørboligen Dal i Branths plantage, omgiven af Nåleskov, men, efter en udskovning fra seneste tid, delvis fritliggende mellem tilbagestående Fyrre og lidt spredt Egekrat.
Det er et stort, smukt mindesmærke, der med sine 80 skridt i omkreds og med sin massive kuppel hæver sig iøjnefaldende over det omgivende terrain.
Men ejheller denne høj savner sin udgravning oven i pulden og sin affladning, her imod syd.
Denne hyppigt tilbagevendende form for gammel molest øvet mod vore gravhøje, hullet og affladningen, er ganske typisk for de høje, hvor der har været et stensat kammer og viser os ubønhørligt den dag i dag, at formålet med gravning i højen alene har været det at tilegne sig de gode kampesten, den gemmer på.

Link til fortidsminde 58 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 3 Helligkildehøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
22/2-2021