Fortidsminde nr. 57

Dybdalshøjene.

En gruppe bestående af 4 rundhøje i temmelig dårlig stand,
beliggende på randen af det nordlige bakkeland på Grindsted Bys Jorder.

57. Gravhøj på en bakketunge.
Gravhøj på en bakketunge mellem Mellemdal og Hestedal, af samme udseende som sin forgænger, stærkt molesteret i syd og med en afgravning helt op til toppen, hvilken vi fore!øbig med sindsro tør påligne Grusmanden.
Ydersiden, den der vender mod nord ud fra bakkelandet, er her som på de foregående den bedst bevarede del af mindesmærket.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
12/2-2014