Fortidsminde nr. 56

Dybdalshøjene.

En gruppe bestående af 4 rundhøje i temmelig dårlig stand,
beliggende på randen af det nordlige bakkeland på Grindsted Bys Jorder.

56. Rester af gravhøj.
Rester af en gravhøj ca. 70 skridt i omkreds, med sine 231 fod o.h. det højeste punkt på disse kanter, beliggende på bakketungen ud mellem Dybdal og Mellemdal, malerisk smukt, med Bøgepur om sin isse og en tæt urskov med mangehånde vækster ved sin fod.
Mindet er stærkt beskadiget. Indad mod bakkelandet fremviser det sit farligste sår, her griner gruset frem; men, som stedet ikke har været møjen værd at jævne helt med Jorden, er Grusmanden efter veltilendebragt dagvsærk med sin spade gået utilfredsstillet bort for ikke senere at vende tilbage.
Nu kommer naturen os til hjælp. Som sydens vinløv forsonligt tilhyller et Marmorbilledes knuste øjne, kommer her oppe mod nord fattige Ranker og Ris krybende gennem gruset og de grønnes og vokser og formilder og stryger det grelle bort.

Link til gravhøj nr. 56 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 4 Dybdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021