Fortidsminde nr. 54

Dybdalshøjene.

En gruppe bestående af 4 rundhøje i temmelig dårlig stand,
beliggende på randen af det nordlige bakkeland på Grindsted Bys Jorder.

54. Bitte Oles Høj.
Bitte Oles Høj, rest af en gravhøj, den nordestligste i gruppen, ejendommeligt beliggende på en bakke øst for Dybdalen, vigtigt orienteringspunkt i denne nordøstre fjerding af Hammer Bakker, 219 fod o.h.
Her på dette sted har Grusmanden fejret en af sine store triumfer og haft et endog ualmindeligt held til med sin spade at rage omtrent hele mindet ned.
Den dag det sker - om føje tid - er Hammer Bakker et gammelt kendingsmæsrke mindre.

Link til Bitte Oles Høj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 4 Dybdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021