Fortidsminde nr. 53

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

53. Den nør'e Bak.
De rester af et fortidsminde, der ligger tilbage på toppen af »den nør'e Bak'« i det østligste hjørne af Sulsted Sogn, består nutildags kun af en i øst tydeligt fremtrædende, til de andre sider uklart for!øbende ydre vold, dele af en gravhøjs fod.
Da højen blev udgravet med eftersøgning af grus til vejmateriale for øje - på disse kanter må vi herefter beskæftige os også med en »Grusmand« foruden Stenmanden - stødte man i højens bund på »nogle Potteskår og andet«.
Da Nationalmuseets udsending i 1889 besøgte stedet, var her endnu »en smuk toppet Høj«.

Link til Den nør'e Bak på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Torndalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021