Fortidsminder nr. 50-52

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

50-52. De hellige høje.
De hellige Høje. På en udyrket hedebakke nordøst for Jørgen Jørgensens hus på Torndal Mark ligger en ejendommelig højgruppe bestående af en langhøj (nr. 51), temmelig flad og afgravet, 75 fod lang i retning øst-vest, 30 fod bred, med sin østende midt imellem 2 rundhøje.
Den sydlige rundhøj (nr. 50) er den største af disse og måler 58 skridt i omkreds; den er udgravet i tidligere tid med en stærrk affladning i sydvest.
Den nordlige rundhøj (nr. 52) har en mindre fordybning i pulden, er tydeligvis afgravet og sammensunken og måler kun 48 skridt i omkreds.
Navnet »de hellige Høje« skyldes Nationalmuseets indberetning fra 1889.
Nu synes navnet ikke at kendes mere på stedet, ligesom mindesmærket i sin helhed er udgået på Generalstabens nyeste målebord.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
12/2-2014