Fortidsminder nr. 50-52

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

50-52. De hellige høje.
De hellige Høje. På en udyrket hedebakke nordøst for Jørgen Jørgensens hus på Torndal Mark ligger en ejendommelig højgruppe bestående af en langhøj (nr. 51), temmelig flad og afgravet, 75 fod lang i retning øst-vest, 30 fod bred, med sin østende midt imellem 2 rundhøje.
Link til Hellige Høj 51 på Fund og fortidsminder.

Den sydlige rundhøj (nr. 50) er den største af disse og måler 58 skridt i omkreds; den er udgravet i tidligere tid med en stærrk affladning i sydvest.
Link til Hellige Høj 50 på Fund og fortidsminder.

Den nordlige rundhøj (nr. 52) har en mindre fordybning i pulden, er tydeligvis afgravet og sammensunken og måler kun 48 skridt i omkreds.
Link til Hellige Høj 52 på Fund og fortidsminder.

Navnet »de hellige Høje« skyldes Nationalmuseets indberetning fra 1889.
Nu synes navnet ikke at kendes mere på stedet, ligesom mindesmærket i sin helhed er udgået på Generalstabens nyeste målebord.

Se placering af de 6 Torndalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021