Fortidsminde nr. 49

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

49. Torndals Høj.
Oprindelig har Torndals Høj været et anseligt mindesmærke og stået som en vagtmand på bakketinden heroppe.
Med sine 80 skridt i omkreds har den engang hvælvet sig tung som en katedral over den døde stridsmand, man højlagde hernede.
I en sen tid - muligt i Stenhungerens dage - blev mindet opbrudt, stenene borttagne, den døde mand gjort husvild og hans våben og redskaber kylede til side.
Således stod højen, i nedværdigelse og forfald, da skaberen af Højhuset, billedhugger N. Hansen-Jacobsen, stedets ejer, for en lille snes år siden satte en mand med en hjulbør til at køre en ny høj sammen i den gamles ruiner - den Torndals Høj, vi kender fra dagen i dag, og som med sin ejendommelige, lidt kegleformet tilspidsede kuppel 227 fod o.h. kan øjnes helt nede fra Kællingbjerg i Nørre Kongerslev Sogn på grænsen af den lille Vildmose.

Link til Torndals Høj på Fund og fortidsminder.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
12/2-2014