Fortidsminde nr. 48

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose
og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

48. Blæshøj.
Blæshøj - muligt Blushej (1683: Bløshøjsagre) - eller Møgelmosehøj ligger i Vandsteddal nær den gamle Ryttermose.
Det er en lille, lav kuppel, 60 skridt i omkreds og med en fordybning oveni.
Bevoksningen er Lyng og Græs, hvoriblandt nogen kraftig Rørhvene.

Link til Blæshøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Torndalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021