Fortidsminde nr. 48

Torndalshøjene.

En række på 6 mindesmærker i nogenlunde lige Linje øst-vest begyndende ved Møgelmose
og endende i »den nør'e Bak'« ved Gammeljordshuset.
Mindesmærkerne her er ret uanselige, alene Torndals høj rager op ved sin størrelse og sin beliggenhed.
3 Høje, »de hellige Høje«, danner en karakteristisk, men ingenlunde iøjnefaldende gruppe,
den ene heraf er en Langhøj, alle de øvrige i gruppen er Rundhøje.

48. Blæshøj.
Blæshøj - muligt Blushej (1683: Bløshøjsagre) - eller Møgelmosehøj ligger i Vandsteddal nær den gamle Ryttermose.
Det er en lille, lav kuppel, 60 skridt i omkreds og med en fordybning oveni.
Bevoksningen er Lyng og Græs, hvoriblandt nogen kraftig Rørhvene.

Link til Blæshøj på Fund og fortidsminder.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
12/2-2014