Fortidsminde nr. 47

Ørndalshøjene.

En lille gruppe på 3 i række fra syd til nord nær hinanden beliggende Rundhøje bemærkelsesværdige ved deres størrelse, smukke form og ved deres placering på Hammer Bakkers øverste rygning.
Alle tre minder er fredlyste under Nationalmuseet.
To af dem, de egentlige Ørndalshøje, ligger i Hammer Sogn.
Den tredje, Kishøj, i Sulsted Sogn, gælder med sine 259 fod for at være dette sogns næsthøjeste punkt.
Denne høj bærer på sin top den såkaldte Branths Mindesten.

47. Kishøj.
Branths Mindesten eller Kishøj, hvilket sidste navn er en opkaldelse efter nuværende ejer af Branths Plantage, Skovrider C. C. Branth og af nyere dato, er den nordligste høj i gruppen beliggende tæt vest for Kongevejen på matr. nr. 5 b af Sulsted Bys Jorder.
Mindesmærket, der med sine 259 fod gælder for at være Sulsted Sogns næsthøjeste punkt er under navn af Kishøj - hvilken benævnelse også er anvendt i sidste udgave af Traps Danmark - af daværende Godsejer Harald Branth fredlyst under Nationalmuseet ved en tinglæsning af 21. maj 1897.
Mindets højde er 9 fod, diameteren i øst-vest 60 fod.
I ældre tid er der mod nord i en bredde af 12 fod og omtrent til højens top foretaget en afgravning og i sydvest en rund uddybning.
Disse gamle læsioner er nu dækkede af Lyng.
Som fortidsminde betragtet gør højen indtryk af at være i god stand, bemærkelsesværdig ved sin størrelse og sin beliggenhed om end i nogen grad trykket af den omgivende skovs frodige løben i vejret, nærmest om højens fod den gamle, oprindelige bevoksning af Løvtræer, Bøge- og Egepur med isprængt Røn, her uden om Nåletræsplantningens myriader af stammer sænkende sig i brede bælter ned i dalkedlens dyb.
Med dyssekammeret som forbillede, dette smukke nationale fortidsminde, er der på toppen af Kishøj rejst et stenkammer bestående af 6 lave randstene med en anselig overligger af en lys, grå, krystallinsk stenart.
På den nordlige flade af denne med front mod plantagen og Sønder Elkjær er indhugget:
Harald Branth til Sønder Elkjær 1844 - 1915, og på fladen mod øst: Taknemlige elever og venner rejste denne sten.
Kishøj med Branths Sten søges ofte af folk, der færdes i Hammer Bakker, som et lønnende udsigtspunkt.
Desværre hindres stedets rette brug som sådant af et tilsyneladende urimeligt forbud mod bestigning.
Her en lille vejledning for den, der med personlig tilladelse til bestigning af højen, fortaber sig i det vidunderlige rundskue heroppe fra: I vest Biersted Kirke på sin bakke ret over det nære Bålhøj; den store Vildmose med Sandelsbjerg; Thise Kirke på sit forbjerg ud mod mosen; købstaden Brønderslev med mange og stærkt røde tage; »Huolknøse«, en karakteristisk bakkeknude ved Hallund.
Så med eet de brune Grindstedbakker lige ind i synet, stængende alt fjernsyn ude; nu atter vid horisont: Dronninglund Kirkespir som en gnistrende hvid kalkprik over Herregårdens park; Langholt Hovedgård; nu Brødland hist ovre med møllen - en idyl i et bittert land - Vesterhassingknuden i øst ned mod fjordlandet, og, i et udsnit i syd over Ørndalshuset, tårne og skorstene og kvulmende cementrøg fra megen løssluppen energi i tvende byer på begge sider af fjorden.

Link til Kishøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 3 Ørndalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021