Fortidsminder nr. 45-46

Ørndalshøjene.

En lille Gruppe på 3 i række fra syd til nord nær hinanden beliggende Rundhøje bemærkelsesværdige ved deres størrelse, smukke form og ved deres placering på Hammer Bakkers øverste rygning.
Alle tre minder er fredlyste under Nationalmuseet.
To af dem, de egentlige Ørndalshøje, ligger i Hammer Sogn.
Den tredje, Kishøj, i Sulsted Sogn, gælder med sine 259 fod for at være dette sogns næsthøjeste punkt.
Denne høj bærer på sin top den såkaldte Branths Mindesten.

45 - Den sydlige Ørndalshøj ligger skjult i en oprindelig bevoksning af Bøgepur isprængt Bævreasp og nogen Røn, rester af den gamle skov, på matr. nr. 4 af Brødlands jorder og er - samtidig med den nordlige Ørndalshøj (nr. 46) - fredlyst under Nationalmuseet ifølge tinglæsning af 20. september 1889, den ældste fredning af fortidsminder i Hammer Bakker.
Højens mål angives ved denne lejlighed at være højde 12 fod, diam. 55 fod, den østlige side noget afgravet.
Som mindet fremtræder nu, i samme velbevarede tilstand som for 40 år siden, er træernes pågående fremtrængen op om og op på højens sider det mest bemærkelsesværdige.

Link til den sydlige Ørndalshøj på Fund og fortidsminder.

46 - Den nordlige Ørndalshøj er en af de smukkest beliggende gravhøje i Hammer Bakker, som den fra pashøjden hæver sig på sit høje stade over Kongevejens ældgamle gennemskæring i Ørndal.
Bestiger man højens top fra dette sted, vil man gang på gang forundres og glædes over de smukke udsyn, der åbner sig herfra mod øst.
Brat ned styrter sig Ørndalen med storladent udformede slugter, lysløvede Småbøge og mørke Fyrre, Brødlands Sø, dyb olivenbrun i skyggen, men i solen en skala af blåt fra den lyseste mælkeglasfarve, Tvillinghøje, nu lavt på de østlige åse, Hammer og Sulsted Kirker, tunge og alvorlige Skovkirker, ensomt beliggende ved bakkernes fod, Højhuset og Torndals høj, vingerne af Brødlands Mølle som et tonetegn, en strofe på himlen.
Set nedefra, fra Torndals Bro eller fra Kongevejen i nord, skyder Ørndalshøje, med sin krans af Bøgepur sig ovenud af bakken som selve Stortroldens muldne skaldepande.
Dette mindesmærke ligger som det foregående på matr. nr. 4 af Brødlands jorder og er fredlyst under samme dato som dette.
Højden ses ikke angivet, derimod diameteren, der er 85 fod.
Den store regelmæssigt formede højkuppel har en afgravning i syds vest, men denne mange år gamle læsion er forlængst skjult under en kraftig vegetation.

Link til den nordlige Ørndalshøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 3 Ørndalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021