Fortidsminde nr. 44

Tinghøjgruppen.

En højgruppe omfattende 5 Rundhøje, af hvilke de 4 ligger i Hammer Sogn indenfor Hedeselskabets ejendom af Østbjerg og Brødlands jorder og med Tinghøj øverst oppe dannende selve Hammer Bakkers maksimum.
1 høj, Bålhøj, ligger i Sulsted Sogn.
Flere af minderne i denne gruppe er velbevarede og fredlyste under Nationalmuseet.

44. Baalhøj.
Baalhøj, af egnens folk udtalt som Boelhøj, kroner et af Sulsted Sogns højeste punkter og er med sine 231 fod o.h. synlig helt nede fra Loftbroen ved bredden af Limfjorden.
Heroppe brændte Sulstedboerne i gamle dage vågeild på Sct. Hansaften, i endnu ældre tider har her vel lyst Bavner, når fjenden var i landet.
På sin regelmæssig kegleformet til!øbende bakketop er Baalhøj langt ude i horisonten at synes som et diminutivt vestligt afbillede af morgenlandets Fuji-Yama. - Og hvad er her så, når vi kommer herop: en vorte på en håndbag, en lav, forslidt højpuld med noget Bøgepur i læ, tiltrådt af megen færdsel, fortids brænden blus, nutids nyden udsigt.
Hvor er linjerne, de himmelsvungne, hvor bjerget, der bar morgenens rødmende skyer på sin isse,
Tegnet i Ætherens Blå - borte! - Baalhøj som Fuji, en tanke kun, en kimære, en længsel mod et jordiskt Eden, som ikke er.Link til Baalhøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 høje i Tinghøjgruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
18/2-2021