Fortidsminde nr. 43

Tinghøjgruppen.

En højgruppe omfattende 5 Rundhøje, af hvilke de 4 ligger i Hammer Sogn indenfor Hedeselskabets ejendom af Østbjerg og Brødlands jorder og med Tinghøj øverst oppe dannende selve Hammer Bakkers maksimum.
1 høj, Bålhøj, ligger i Sulsted Sogn.
Flere af minderne i denne gruppe er velbevarede og fredlyste under Nationalmuseet.

43. Rundhøj.
Som et mellemled mellem Tinghøj i Hammer Sogn og Bålhøj mod vest i Sulsted Sogn ligger - endnu inden Hammer Sogns område - på en fremspringende bakketunge halvvejs nede i dalen de tilbageværende rester af en i fordums tid anselig rundhøj med en omkreds på nær 80 skridt.
Hvad der her er levnet, er i virkeligheden kun højfoden, en ydre vold, idet højens indre alene udviser en dyb grube, hvorfra såvel sten som jordfyld forlængst er fjernet og hvor nu Lyngen er enerådende.Link til fortidsmindet på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 høje i Tinghøjgruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
18/2-2021