Fortidsminde nr. 42

Tinghøjgruppen.

En højgruppe omfattende 5 Rundhøje, af hvilke de 4 ligger i Hammer Sogn indenfor Hedeselskabets ejendom af Østbjerg og Brødlands jorder og med Tinghøj øverst oppe dannende selve Hammer Bakkers maksimum.
1 høj, Bålhøj, ligger i Sulsted Sogn.
Flere af minderne i denne gruppe er velbevarede og fredlyste under Nationalmuseet.

42. Gravhøj.
En lille, rund, lyngbevokset gravhøj, der findes afsat på målebordet af 1885, men ikke på rettelsen hertil af 1927.
Mindets plads nordvest for Tinghøj - med denne og høj nr. 41 dannende en næsten ligesidet trekant - er endnu letkendelig.
Fraregnet en udgravning i højpulden er mindet ubeskadiget.
Omkredsen er ca. 40 skridt.Link til fortidsmindet på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 høje i Tinghøjgruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
18/2-2021