Fortidsminde nr. 41

Tinghøjgruppen.

En højgruppe omfattende 5 Rundhøje, af hvilke de 4 ligger i Hammer Sogn indenfor Hedeselskabets ejendom af Østbjerg og Brødlands jorder og med Tinghøj øverst oppe dannende selve Hammer Bakkers maksimum.
1 høj, Bålhøj, ligger i Sulsted Sogn.
Flere af minderne i denne gruppe er velbevarede og fredlyste under Nationalmuseet.

41. Gravhøj.
Nogle hundrede fod i sydvest for Tinghøj ligger, dels på Sagfører Olesens grund (Ørndalshuset), dels på Hedeselskabets grund, en smuk gravhøj, hvorover der går et markskel, nu i form af et læbælte af Bjergfyr. Bæltet, der er ret bredt med kraftige træer, dækker ganske den østlige halvdel af højen, medens vestsiden ligger fri.
Denne vestlige halvdel er af Hedeselskabet den 7. juli 1916 fredlyst under Nationalmuseet.
Mindesmærket er velbevaret, 2,2 m. højt, 10 m. i diam. og på en lille fordybning nær oven i pulden, uberørt.Link til fortidsmindet på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 høje i Tinghøjgruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
18/2-2021