Fortidsminde nr. 40

Tinghøjgruppen.

En højgruppe omfattende 5 Rundhøje, af hvilke de 4 ligger i Hammer Sogn indenfor Hedeselskabets ejendom af Østbjerg og Brødlands jorder og med Tinghøj øverst oppe dannende selve Hammer Bakkers maksimum.
1 høj, Bålhøj, ligger i Sulsted Sogn.
Flere af minderne i denne gruppe er velbevarede og fredlyste under Nationalmuseet.

40. Tinghøj.
Tinghøj, anseligt mindesmærke, Hammer Bakkers højeste punkt, 281 fod o.h. med generalstabsmærke.
Da Hedeselskabet lod Tinghøj fredlyse under Nationalmuseet i henhold til en tinglæsning af 7. juli 1916, var højen i forvejen fredlyst under Generalstaben tillige med 3 alen jord uden om.
Målene, der af Nationalmuseets udsendinge ved denne lejlighed blev tagne, er højde 3,5 m., diam. 28 m. med bred topflade.
Vestsiden fra fod til top en større, i nord og i sydvest en mindre afgravning.
Bevoksningen på Tinghøj er Lyng og langs siderne nogle Bøgepurre.
På højden på 206 fod i dalen nordvest for Tinghøj har Nationalmuseet i 1889 rapporteret endnu en rundhøj, der i den mellemliggende tid er forsvunden. Tomten heraf kan til nød eftervises.

Link til Tinghøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 høje i Tinghøjgruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
18/2-2021