Fortidsminde nr. 39

Vestbjerghøjene.

Vestbjerghejene omfatter en fåtallig, spredt gruppe på 4 Rundhøje, hvoraf 2 er velbevarede,
den ene af anselig størrelse, den anden fredlyst under Nationalmuseet.
Alle højene ligger i Sulsted Sogn.

39. Kløvhøj.
Udgaven af Traps Danmark fra 1924 har for dette anselige mindesmærke, der med sine 15 fod i højden træder stærkt frem i landskabet, benævnelsen Kløvhøj.
Mindet er beliggende nogle hundrede fod nordvest for det foregående og i samme omgivelser som dette, dyrkede marker.
Omkredsen er cirkelformet, ca. 100 skridt, siderne er stejle, på sine steder næsten lodrette som følge af nærgående afgravninger (der siges at have været sten omkring højen).
En affladning af siden findes i nordøst. Toppen er flad, øjensynlig afplaneret.
Bevoksningen er Lyng og Græs, bl. a. er her store pletter med Rørhvene.
Over højen vokser spredt en del små selvsåede Hvidgraner.

Link til Kløvhøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 4 Vestbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
22/2-2021