Fortidsminde nr. 38

Vestbjerghøjene.

Vestbjerghejene omfatter en fåtallig, spredt gruppe på 4 Rundhøje, hvoraf 2 er velbevarede,
den ene af anselig størrelse, den anden fredlyst under Nationalmuseet.
Alle højene ligger i Sulsted Sogn.

37. Høj.
Denne og den følgende høj er de to vestligste i Hammer Bakker og ligger frit på dyrket mark vest for den nuværende chaussé mellem Aalborg og Hjørring.
Højen her, oprindelig et anseligt mindesmærke, er nu omfattende og uregelmasssig afgravet og med stærk affladning i syd.
Højfoden, der er næsten kvadratisk som følge af nærgående afpløjninger, måler 17 x 22 skridt.

Link til fortidsminde 38 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 4 Vestbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
22/2-2021