Fortidsminde nr. 37

Vestbjerghøjene.

Vestbjerghøjene omfatter en fåtallig, spredt gruppe på 4 Rundhøje, hvoraf 2 er velbevarede,
den ene af anselig størrelse, den anden fredlyst under Nationalmuseet.
Alle højene ligger i Sulsted Sogn.

37. Skelhøjen.
Dette mindesmærke ligger på grænsen mellem Sulsted og Hammer Sogne nær gården Søen og kaldes fra gammel tid Skelhøjen.
Oprindelig har mindet været af ikke ringe omfang, lidt aflang i retning øst-vest og med en omkreds på 75 skridt, nu er det stærkt molesteret.
I en nordlig omfattende udgravning ligger to store granitsten, der synes oprindeligt at have hørt til stedet.
Bevoksningen er Lyng isprængt Hønsebær.
Over mindet hvælver sig et tæt vindhærget buskads af Bøg, herimellem et lavere Pur af Bævreasp.
Et par hundrede fod nord for denne høj, også i sogneskellet, har Nationalmuseet i 1889 rapporteret endnu en Rundhøj.
Denne findes dog ikke mere og pladsen kan næppe med bestemthed eftervises.

Link til Skelhøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 4 Vestbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
22/2-2021