Fortidsminde nr. 36

Vestbjerghøjene.

Vestbjerghejene omfatter en fåtallig, spredt gruppe på 4 Rundhøje, hvoraf 2 er velbevarede,
den ene af anselig størrelse, den anden fredlyst under Nationalmuseet.
Alle højene ligger i Sulsted Sogn.

36. Sviehøj.
Sviehøj, Rundhøj på matr. nr. 51 a l og a p af Vestbjerg bys jorder beliggende på et bakkefremspring i udkanten af den såkaldte Klitgårds Plantage.
Mindet er lyngbevokset og skjules nu næsten fuldstændigt af den opvoksende Nåletræsskov.
Da højen den 4. oktober 1895 af ejeren Kjeld Winther blev fredlyst under Nationalmuseet toges følgende mål: - højde 10 fod, diam. nord-syd 50 fod, øst-vest 60 fod.
Mindet er en smuk, regelmæssig kuppel, tilsyneladende uberørt, den ses - endnu uden omgivende plantning.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
17/2-2014