Fortidsminde nr. 35

Østbjerghøjene.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker beliggende på Østbjerg jorder.
3 af minderne er Langhøje dannende en række, resten er Rundhøje, hvoraf 3, de egentlige Østbjerghøje (nr. 28, 29 og 30) danner en smuk karakteristisk gruppe på rygningen af Østbjerg bakke.
I ringe stand er de to Langhøje nr. 33 og 34.

35. Rundhøj.
En stor, stærkt iøjnefaldende Rundhøj syd for fredet bakker.
I vest og nord skærer gamle, dybe vejspor sig ned umiddelbart ind mod højfoden.
Fra vest er der en indgravning ind i højen, midt heri et dybt hul.
Mindesmærket, der er kraftigt lyngbevokset, er ved Hedeselskabets foranstaltning fredlyst under Nationalmuseet den 7. juli 1916.
Link til rundhøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 Østbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021