Fortidsminder nr. 32-34

Østbjerghøjene.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker beliggende på Østbjerg jorder.
3 af minderne er Langhøje dannende en række, resten er Rundhøje, hvoraf 3, de egentlige Østbjerghøje (nr. 28, 29 og 30) danner en smuk karakteristisk gruppe på rygningen af Østbjerg bakke.
I ringe stand er de to Langhøje nr. 33 og 34.

32-34. Langhøje.
32 - Den nordligste Langhøj i rækken mellem Østbjerg og Vesterbæk, hvor Generalstabens målebord, der i sit signatur skelner mellem Langhøj og Rundhøj, fejlagtig har indlagt en Rundhøj.
Mindesmærket, der er det bedst bevarede af de tre Langhøje i rækken, er dog ingenlunde uberørt, snarere for en del molesteret, dets længde er 45 skridt langs kammen i øst-vest, muligt det også er blevet en smule afkortet ved anlæg af en forbiførende vej.
Bevoksningen er Lyng med en enkelt Ene.

Link til Vesterbæk (32) på Fund og fortidsminder.

33 - Den mellemste Langhøj, 36 skridt langs kammen i øst-vest, er tydeligt for en del nedbrudt af den forbiførende vej, og muligt den slet ikke ved vejens anlæg er bleven opfattet som fortidsminde.
Generalstaben synes at have overset stedet, der ikke findes indlagt på målebordet.

Link til Vesterbæk (33) på Fund og fortidsminder.

34 - Den sydligste Langhøj i rækken tæt ved Vesterbækhuset er vanskelig at opfatte som mindesmærke.
Højen er så ribbet og plukket og afgravet, at om ikke dens længderetning kunde skønnes som jævnsides løbende med de to andres, ville man næppe i første omgang finde på at beskæftige sig med den som arkæologisk objekt.

Alle tre Langhøje ligger på mager uopdyrket jord med en bevoksning af Lyng og Sandstar.
Her ved Østbjerg synes der altså at kunne være tale om et »Trillinghøje«.

Link til Vesterbæk (34) på Fund og fortidsminder.Se placering af de 8 Østbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021