Fortidsminde nr. 31

Østbjerghøjene.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker beliggende på Østbjerg jorder.
3 af minderne er Langhøje dannende en række, resten er Rundhøje, hvoraf 3, de egentlige Østbjerghøje (nr. 28, 29 og 30) danner en smuk karakteristisk gruppe på rygningen af Østbjerg bakke.
I ringe stand er de to Langhøje nr. 33 og 34.

31. Kællinghøj.
Kællinghøj er en lille, lav, forblæst kuppel på spidsen af den bakketunge, Højlandet nordfra skyder ud mellem Kællingdal og Paradisdal (se billedet S. 31).
Generalstaben synes ikke at kende højen, hverken som mindesmærke eller ved navn, og stedet er således ikke afmærket på noget af målebordsbladene.
En tæt og vejrbidt Bøgepur har indtil de seneste dage dækket højen fra vest; nu er den fældet og højkuplen ligger frit.
Mindet synes at være fredlyst blandt de Gravhøje indenfor Østbjerg jorder, som Hedeselskabet lod tinglæse fredning på under Nationalmuseet den 7. juli 1916.

Link til Kællinghøj på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 Østbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021