Fortidsminder nr. 28-30

Østbjerghøjene.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker beliggende på Østbjerg jorder.
3 af minderne er Langhøje dannende en række, resten er Rundhøje, hvoraf 3, de egentlige Østbjerghøje (nr. 28, 29 og 30) danner en smuk karakteristisk gruppe på rygningen af Østbjerg bakke.
I ringe stand er de to Langhøje nr. 33 og 34.

28-30. Østbjerghøje.
28. En smuk, regelmatssig kuppelformet gravhøj, den østligste af de tre egentlige Østbjerghoje, 241 fod o. h., med Østbjerg bakkes maksimum i sin top (F. M.).
Link til Østbjerghøj nr. 28 på Fund og fortidsminder.

29. Den vestligste af de egentlige Østbjerghøje slutter sig, hvad ydre habitus og størrelseforhold angår, ganske til sin nabo (nr. 28) i øst (F. M.).
Link til Østbjerghøj nr. 29 på Fund og fortidsminder.

30. Den sydlige egentlige Østbjerghøj, den sidste i trianglet, ser tiltalende og troværdig ud, når man nærmer sig den fra nord.
Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det kun er den nordlige skråning af en i sine velmagtsdage omfangsrig høj, noget aflang i retning nordøst-sydvest og med en udregnet omkreds på 70 skridt, der står tilbage. Hele mindets sydside og et bredt parti af den underliggende skrænt er skrællet bort.
Link til Østbjerghøj nr. 30 på Fund og fortidsminder.

De tre egentlige Østbjerghøje er beliggende på matr. nr. 1 a af Østbjerg Jorder, de to første er fredlyste under Nationalmuseet af en daværende ejer Peder Chr. Hansen gennem en tinglæsning af 4. oktober 1895.
Begge er forsynede med fredningssten af granit og størrelseforholdene er ens for begge: højde 6 fod, diam. 34 fod.
En frodig bevoksning af Lyng dækker de tre mindesmærker såvel som det omliggende plateau.
I Lyngen er der en underbund af Blåbær- og Tyttebærris, medens lavt Pur af Bævreasp rækker op over Lyngtæppet og ringler med sit løv, mens blæsten går.

Se placering af de 8 Østbjerghøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
21/2-2021