Fortidsminde nr. 27

Brødlandshøjene.

Mindesmærkerne om Brødland udgør nutildags en lille gruppe på 2, sydligst ligger Brødlandshøjen, nordligst en afgravet høj, en højtomt, der til ind i 70erne i forrige århundrede omsluttede et stensat gravkammer.

27. Torndals Bro.
Nede ved Torndals Bro, hvor en sidevej mod øst fra Kirkevejen fører ned gennem Torndalen med retning mod Pebermosen, ligger der et par hundrede fod fra Broen og umiddelbart nord for sidevejen tomten af en Rundhøj, i hvilken der har været et stort og smukt stensat kammer.
Det var Niels Skovlund på Brødland, der ejede stedet og havde brug for stenene, og Lars Ejlersen var med til at k!øve disse og føre dem bort.
De var så jævne i fladerne, stenene - fortæller Lars - og så godt tilpassede, som kunne de have været hugne til af Stenhuggeren i Sundby, det kan vel nu være et halvt hundrede år siden.
Nu ligger højfoden tilbage, den er forlængst groet i Lyng, store uregelmasssige gruber indenfor den perifere vold viser stenenes plads.
Her står et par »Ryldbøge« - Bøgepurre - og markerer stedet, sørgetræer på en grav, og fælder deres løv over skændselen.

Link til Torndals Bro på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 2 Brødlands høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021