Fortidsminde nr. 26

Brødlandshøjene.

Mindesmærkerne om Brødland udgør nutildags en lille gruppe på 2, sydligst ligger Brødlandshøjen, nordligst en afgravet høj, en højtomt, der til ind i 70erne i forrige århundrede omsluttede et stensat gravkammer.

26. Brødlandshøjen.
Brødlandshøjen ligger fremtrædende og centralt, placeret på hovedvandskellet ligesom Tvillinghøjene og dannende som et bindeled mellem disse og Tinghøjgruppen i nordvest oppe på Hammer Bakkers øverste tag.
Det er en omfangsrig høj, lyngbevokset, fritliggende og højtliggende, 232 fod o. h.
Ved undersøgelse af højen på nært hold finder man partier i den af yngre og friskere udseende og med sparsommere bevoksning end andre.
Dette tyder på, at mindet i nutiden har fået sine gamle udgravninger tilkastede.
Nu fører en fodsti sydfra op på højens top, hvorfra der er et karakteristisk rundskue.
Med sine svagt skrånende sider, der går i et med omgivelserne, er højens omkreds vanskelig at afskridte med tilstrækkelig nøjagtighed, skønsmæssig 82 skridt.

Link til Brødlandshøjen på Fund og fortidsminder.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
17/2-2014