Fortidsminde nr. 26

Brødlandshøjene.

Mindesmærkerne om Brødland udgør nutildags en lille gruppe på 2, sydligst ligger Brødlandshøjen, nordligst en afgravet høj, en højtomt, der til ind i 70erne i forrige århundrede omsluttede et stensat gravkammer.

26. Brødlandshøjen.
Brødlandshøjen ligger fremtrædende og centralt, placeret på hovedvandskellet ligesom Tvillinghøjene og dannende som et bindeled mellem disse og Tinghøjgruppen i nordvest oppe på Hammer Bakkers øverste tag.
Det er en omfangsrig høj, lyngbevokset, fritliggende og højtliggende, 232 fod o. h.
Ved undersøgelse af højen på nært hold finder man partier i den af yngre og friskere udseende og med sparsommere bevoksning end andre.
Dette tyder på, at mindet i nutiden har fået sine gamle udgravninger tilkastede.
Nu fører en fodsti sydfra op på højens top, hvorfra der er et karakteristisk rundskue.
Med sine svagt skrånende sider, der går i et med omgivelserne, er højens omkreds vanskelig at afskridte med tilstrækkelig nøjagtighed, skønsmæssig 82 skridt.

Link til Brødlandshøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 2 Brødlands høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021