Fortidsminde nr. 25

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

25. Sydligste høj i Tvillinghøjegruppen.
Den sydligste høj i Tvillinghøjegruppen (se billedet S. 173 i Hammer Bakker bogen), har fredningssten på toppen og træpæl mod syd —et ældre fredningsmærke — affladet top, er fritliggende, synlig viden om, et stærkt besøgt udsigtspunkt, græst og lyngbevokset, med lave Ener.
Mod vest i højen et mindre hul, omkreds 63 skridt.
Terrainet, hvorpå mindet ligger, er en naturlig bakkekam — afslutningen af hovedvandskellet — der skråner stærkt mod øst, hvor brede, lynggroede bakkeaffald taber sig over mod Gamle Sæbyvej.
Tæt nordvest for mindet smalner bakkekammen ind til en trang overgang med stejle styrt til begge sider, mod vest således ned til den med Ener stærkt tilgroede store Brokdal.

Link til fortidsminde 25 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021