Fortidsminde nr. 24

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

24. Sydlige Korsdalshøj.
På det nærmeste et par hundrede fod i syd-sydøst fra den nordlige høj ligger den sydlige Korsdalshøj, en rund, regelmæssig formet kuppel, men med en dyb og omfattende afgravning fra syd midt ind i højen.
Mindet er som det foregående skjult af tæt bevoksning, dog her mere i form af ung trævækst, spinkle Bøgestammer, der lig en Offerlund hvælver sig ind over mindet.
Omkreds ca. 65 skridt.
I en lysning i bevoksningen i syd står udenfor høj og bøgelund en nedrammet træpæl, antagelig den gamle fredningspæl.

Link til Sydlige Korsdalshøj på Fund og fortidsminder.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
10/2-2014