Fortidsminde nr. 23

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

23. Nordlige Korsdalshøj.
Denne og den følgende høj, nr. 24, der begge ligger på en vestligere linje end de øvrige høje i gruppen og noget under bakkerygningen, begge særdeles godt skjulte af buskads og umiddelbart på randen af det styrt, der fra øst falder ned mod Korsdalen, kunne som følge heraf godt udskilles for sig og kaldes Korsdalshøjene.
Højen her, den nordlige Korsdalshøj, er en rund, regelmæssig kuppel med en mindre fordybning i øst, med fredningssten på toppen, overdådig tilgroet med Ener, Bævreasp- og Bøgepur, lidt Lyng, hvor der er plads.
En forblæst lavstammet Bøgepur hager sig fast om højens top og truer med helt at udslette stedets karakter af gravhøj.
Omkreds, så vidt den kan udmåles, 65 skridt.

Link til Korsdalshøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021