Fortidsminde nr. 22

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

22. Topografiske Tvillinghøj.
Den sydligste høj af det topografiske Tvillinghøje med fredningssten på toppen.
Smuk, rund gravhøj, fritliggende, lyngbevokset, sluttende sig harmonisk i landskabet til sin »Tvilling« i nord.
Omkreds 70 skridt.
Mindet er tilsyneladende uberørt, regelmæssigt formet, med kun en ringe affladning imod vest, men afgravningen i den nordre høj — formodentlig et kluntet forsøg på at finde vejmateriale — strækker sig tværs gennem jordsmonnet og når som en bred uregelmæssig løbegrav lige til foden af højen her.

Link til fortidsminde 22 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021