Fortidsminde nr. 21

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

21. Topografisk tvillinghøj.
Den nordligste høj af det topografiske Tvillinghøje, i Horsens Sogn, med fredningssten på toppen (»Skorsten«).
Stor smuk gravhøj på naturlig bakketop, fritliggende, lyngbevokset, synlig viden om, sammen med sin »Tvilling«; i syd (nr. 22) et af de mest iøjnefaldende punkter i Hammer Bakker (se billedet S. 103 i Hammer Bakker bogen).
På sydsiden er højen skarpt afgravet omtrent lige til toppen, så der er dannet en stejl, gruset, kun tyndt bevokset skrænt med en grav foran, heri en lav gråpil.
Opmålingen fra 1904 angiver højden af mindet til 6 fod og diam. til 40 fod.

Link til fortidsminde 21 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021