Fortidsminde nr. 19 og 20

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

19-20. Fritliggende Rundhøje.
To fritliggende, lyngbevoksede Rundhøje, der rører hinanden med højfoden, tilsammen dannende en dobbelthøj, det arkæologiske Tvillinghøje.

Nr. 19, den vestsligste, er af lav affladet form og rimeligvis afgravet i tidligere tid, omkreds 52 skridt, herpå en lille Ene.
Link til fortidsminde 19 på Fund og fortidsminder.

Nr. 20, den østligste er smuk regelmsssig kuppelformet med noget affladet top og affladning mod sydvest, omkreds 63 skridt, herpå et fredningsmærke af granit på højens sydskråning. (se billedet).
Link til fortidsminde 20 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021