Fortidsminde nr. 18

Tvillingehøjegruppen.

En Gruppe bestående af 8 mindesmærker, der alle ligger nord og øst for Korsdalen hovedsagelig på det fredede terrain og langs rygningen af det højdedrag, der danner afslutningen af hovedvandskellet i sydøst.
Det er — muligt på een nær — alle Rundhøje, jævnt velbevarede, på et par stykker nær endog i særdeles god stand, alle fredlyste under Nationalmuseet, således nr. 21, beliggende på matr. nr. 4 g h af Øster og Vester Kinderups ejerlav i Horsens Sogn, af ejeren godsejer Harald Branth den 28. oktober 1904, 5 andre, alle på matr. nr. 1 a og c af Attrup jorder, af gårdejer Lars Chr. Larsen den 26. maj 1899.
I landskabelig henseende ligger Tvillinghøjegruppen stærkt fremtrædende, nr. 21, 22 og 25 danner tilsammen en række, der øjnes som et vartegn langt ude fra det åbne land i øst.

18. Stor Gravhøj.
En stor Gravhøj, den nordvestligste i gruppen, aflang i retning fra nordvest til sydøst, muligt en Langhøj eller Langdysse, på frastand tilsyneladende i god form, ved nærmere eftersyn fremvisende store molesteringer, idet mindet — antagelig i stenhungerens dage — er berøvet sit indhold af granit.
En dyb gravning går vestfra ind i højen, her er yderligere en regelmæssig grav med et større, vistnok afk!øvet stykke rødgrå granit, muligt en rest fra gravkammeret.
I sydøst har mindet sin største højde og her findes i toppen en nedrammet træpæl (fredningsmærke), men højens smukke skråning skæmmes her af en ydre udgravning, der strækker sig fra fod til top.
Stedet er lyngbevokset, fritliggende, i nord og vest indrammet af en opvoksende Nåletræsplantning.
Et dige af nyere dato, der afgrænser det fredede terrain, løber sydfra op mod højen og herfra mod øst.
Længden af gravhøjen er fra øst til Vest 32 Skridt, bredden ca. 18 Skridt og omkredsen 86 Skridt.

Link til fortidsminde 18 på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 8 høje i Tvillinghøjegruppen på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021