Fortidsminde nr. 17

Skeldalshøjene.

En Gruppe bestånde af 6 mindesmærker, hvoraf det ene er en Langhøj, de øvrige fem Rundhøje, alle beliggende på højderne ved Skeldal og på Springbakken. Høj nr. 13, 14 og 15 danner et Triangel.

17. Springbakkehøjen.
I mange år og lige ind til 1928 var Springbakkehojen den vestlige halvdel af en regelmsssig Rundhøj skarpt overskåren med fladen mod øst, yderligere ved en øjensynlig ældre gravning adskilt på tværs i to ulige store dele, det hele dækket, i vest af en Nåletræsplantning, i øst stødende op umiddelbart til hustomt nr. 71.
Af disse rudimenter af et fortidsminde opstod på Sagfører Olesens initiativ Springbakkehøjen, som vi kender den i dag, en regelmæssig græsbevokset højkuppel, befriet for sin bevoksning, fritliggende, med vide udsyn over de centrale dele af Hammer Bakker, over Brødlandsfladen til op imod hovedvandskellet med Tinghøj.
Endnu i mands minde, og således også da Nationalmuseets udsending i 1889 gennemgik terrainet, lå der på Springbakken 2 Rundhøje til foruden nuværende, begge øst for hustomten (dengang Bolstedet) den ene tæt op mod dette, den anden umiddelbart op ad Kirkevejen.
Af disse høje kan den førstnævnte endnu eftervises i form af en svag forhøjning i jordsmonnet, den anden næppe mere.

Link til Springbakkehøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af 5 af de 6 Skelsdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021