Fortidsminde nr. 15

Skeldalshøjene.

En Gruppe bestånde af 6 mindesmærker, hvoraf det ene er en Langhøj, de øvrige fem Rundhøje, alle beliggende på højderne ved Skeldal og på Springbakken. Høj nr. 13, 14 og 15 danner et Triangel.

15. Rundhøj.
En Rundhøj, den nordøstligste i trianglet, af udseende som sine fæller, lyngbevokset og med et par små Bøgepurre imod syd, iøvrigt velbevaret.
En ejendommelighed ved mindet er dets placering yderst ude på det stejle styrt af bakken, der rækker som en væg ned i dalen med tomten af Mørk-Kjestens Hytte (hustomt nr. 70).
Højens omkreds er opmålt til 52 Skridt.

Link til Fortidsminde 15 på Fund og fortidsminder.

Se placering af 5 af de 6 Skelsdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.


Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021