Fortidsminde nr. 14

Skeldalshøjene.

En Gruppe bestånde af 6 mindesmærker, hvoraf det ene er en Langhøj, de øvrige fem Rundhøje, alle beliggende på højderne ved Skeldal og på Springbakken. Høj nr. 13, 14 og 15 danner et Triangel.

14. Rundhøj.
En lille, fritliggende, regelmsssig hvælvet Rundhøj, det nordligste punkt i trianglet beliggende på bakken umiddelbart øst for Kirkevejen.
Mindet er ret velbevaret, lynggroet, 50 skridt i omkreds, med tragtformet fordybning oveni og affladning mod sydøs.
Herfra fører en lokal fodsti til Skeldal Avlsgård.
Højens top er et af Hammer Bakkers stærkest besøgte udsigtspunkter, hvorfra man i en god kikkert kan se til Tofte Skov i Lille Vildmose, til Næsborg Kirke syd for fjorden ved Løgstør, til Hellum Kirke i nord og til Svinkløv i vest.

Link til Fortidsminde 14 på Fund og fortidsminder.

Se placering af 5 af de 6 Skelsdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.


Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021