Fortidsminde nr. 13

Skeldalshøjene.

En Gruppe bestånde af 6 mindesmærker, hvoraf det ene er en Langhøj, de øvrige fem Rundhøje, alle beliggende på højderne ved Skeldal og på Springbakken. Høj nr. 13, 14 og 15 danner et Triangel.

13. Rundhøj.
En stærkt afgravet og forslidt Rundhøj, den sydligste i trianglet, beliggende på bakken umiddelbart vest for Skeldal Avlsgård.
Op til mindet fører en af Alumnerne på Skeldal stærkt benyttet sti, idet disse anvender stedet som udsigtspunkt og øjensynligt graver ud af højen øst fra, så kun højfodens vestlige skråning, beskyttet af en kraftig bevoksning af Bøgepur, nu står tilbage til vurdering af mindets form og oprindelige omfang.

Link til Fortidsminde 13 på Fund og fortidsminder.

Se placering af 5 af de 6 Skelsdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021