Fortidsminde nr. 12

Skeldalshøjene.

En Gruppe bestånde af 6 mindesmærker, hvoraf det ene er en Langhøj, de øvrige fem Rundhøje, alle beliggende på højderne ved Skeldal og på Springbakken. Høj nr. 13, 14 og 15 danner et Triangel.

12. Stenhøjen.
En langhøj, i gamle dage kaldet Stenhøjen, beliggende på matr. nr. 5ah af Vodskov Bys jorder, i nutiden stødende med sin vestre ende umiddelbart op til Kirkevejens dybe udgravning gennem den lange bakke.
Da stedets ejer, Sagfører Olesen ved en tinglæsning af 17. august 1905 lod mindesmærket fredlyse under Nationalmuseet, blev følgende rapport taget herover: 150 fod lang, 60 fod bred, 10 fod høj, mod nord ved foden to smågruber, mod syd ved foden een, alle efter borttagne randsten.
I den mellemliggende tid er mindet groet stærkt til med Bøgepur isprængt Røn, Lyng og Ener breder sig kraftigt i de gamle gruber.
Dette vanskeliggør i nutiden en revision af mindets perifere dele, men de af Museet rapporterede gruber på nordlig og sydlig side træder stadig tydeligt frem.
Langs højkammen har der i tidens løb dannet sig en bugtet sti, idet højens østende benyttes til udsigt over Skeldalen mod Tvillinghøje, med Jydske Ås som en blålig formation i det fjerne.

Link til Stenhøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af 5 af de 6 Skelsdalshøje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021