Fortidsminde nr. 11

Møgelbjerghøjene.

En Gruppe bestånde af 5 Rundhøje, der strækker sig i en nordlig bue fra Møgelbjerg til Gammel Vodskov indrammende Elverdalen og den sænkning her, hvori Kirkevejen er ført igennem fra Vodskov Kirke til Porten. .

11. Smolbjerg.
Den græsbevoksede, ca. 60 skridt i omkreds, cirkelrunde tomt af en gravhøj beliggende på bakkekammen umiddelbart nord for Gammel Vodskov.
Her på Smolbjerg har Vodskovboerne i umindelige tider brændt deres vågeild oppe Sct. Hansaften.
Dele af højen har i mands minde været synlige, men er senere slidt bort.
Nu gror Nåletræsskoven tæt om højtomten; lå denne frit, ville den kunne ses nede fra Vodskov By som en lav udvækst, en vorte på en Jættes ryg.
Stedet benævnes i folkemunde jævnligt "Smollens Bak".

Link til Smolbjerg på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 Møgelbjerg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021