Fortidsminde nr. 9

Møgelbjerghøjene.

En Gruppe bestånde af 5 Rundhøje, der strækker sig i en nordlig bue fra Møgelbjerg til Gammel Vodskov indrammende Elverdalen og den sænkning her, hvori Kirkevejen er ført igennem fra Vodskov Kirke til Porten. .

9. Østerbakkehøjen.
Rundhøj beliggende på matr. nr. 2 d af Vodskov Bys Jorder på en bakkekam lige nord for åndssvageanstaltens kvindehjem.
Mindet, der sammen med de 4 foregånde høje blev fredlyst den 13. marts 1896 ved ejeren, Sagfører Olesens foranstaltning, opmåltes ved denne lejlighed til højde 6 fod, diam. 40 fod og angaves at have en større fordybning fra toppen ud mod nordøst.
Højen er i de mellemliggende 35 år bleven en del forslidt; en fodsti er ført tværs over højen, der er sat telefonpæle langs stien, og der er i umiddelbar nærhed heraf anlagt et underjordisk drikkevandsreservoir.
Herfra, og ikke fra højens stenkammer, hidrører de brudstykker af granitblokke, der er hobet op ved højens fod.
Iøvrigt skjules mindet mere og mere af den opvoksende Nåletræsskov (F. M.).

Link til Østerbakkehøjen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 Møgelbjerg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021