Fortidsminde nr. 8

Møgelbjerghøjene.

En Gruppe bestånde af 5 Rundhøje, der strækker sig i en nordlig bue fra Møgelbjerg til Gammel Vodskov indrammende Elverdalen og den sænkning her, hvori Kirkevejen er ført igennem fra Vodskov Kirke til Porten.

8. Rundhøj i Møgelbjerg Plantage.
Beliggende på matr. nr. 2 f af Vodskov Bys jorder nogle hundrede meter nordøst for foregånde.
Ved den af Nationalmuseet for ejeren, Sagfører Olesen foretagne fredlysning af 13. marts 1896 blev her noteret følgende mål:
9 fod høj, 49 fod i diam., øst-vest.
Mindet er tilsyneladende istandsat i nyere tid, lidt affladet i toppen, iøvrigt regelmæssigt; det ligger i nordre hjørne af et jævnt, græs- og lyngbevokset plateau, der har granskoven om sig til alle sider.
Tværs over plateauet løber en befærdet sti, syd herfor har et minde fra nutiden, en rekonstruktion af en runddysse med omgivende stensastning, indtaget pladsen, hvor de gamle fortæller, at de har hørt, at der i tidligere tid har ligget endnu en rundhøj, hvis gravkammer i Stenhungerens dage - dengang i 40rne i forrige århundrede de nye Chausseer i Vendsysssel blev anlagte - skal være bleven molesteret og bortkørt.
Den 8. august 1924 besteg Hans Majestæt Kong Christian X under et besøg i Hammer Bakker høj nr. 8, hvorefter denne nu med forkærlighed benævnes Kongehøjen (F. M.).
Umiddelbart vest for stensætningen påvises endnu tomten efter Stubmøllen, Bjørum gamle Gårdmølle, som Sagfører Olesen købte og lod rejse her.
Det omliggende plateau kaldes herefter Møllebakken.

Link til Rundhøj i Møgelbjerg plantage på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 Møgelbjerg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021