Fortidsminde nr. 7

Møgelbjerghøjene.

En Gruppe bestånde af 5 Rundhøje, der strækker sig i en nordlig bue fra Møgelbjerg til Gammel Vodskov indrammende Elverdalen og den sænkning her, hvori Kirkevejen er ført igennem fra Vodskov Kirke til Porten. .

7. Rundhøj i Møgelbjerg Plantage.
Den sydvestligste i gruppen, beliggende i umiddelbar nærhed af Møgelbjerg Hovedbygning på matr. nr. 3 c af Vodskov Bys Jorder.
En stor, smuk, rund, regelmæssig kuppel, lidt affladet i toppen og tilsyneladende udfyldt og istandsat i nyere tid.
Da ejeren, Sagfører Olesen den 13. marts 1896 også lod denne høj fredlyse, optog Nationalmuseet følgende rapport:
12 fod høj, 70 fod i diam., øst-vest, hen over toppen i samme retning en temmelig overfladig gravning.
Som mindet ligger nu, skjules det fuldstændigt af den opvoksende Nåleskov, vest for i få skridts afstand fra højens fod, ligger i skovensomheden en bjerghytte af træ, lavet af den lyngtækte hat af Stubmøllen fra den nærliggende Møllebakke (F. M.).

Link til Rundhøj i Møgelbjerg plantage på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 5 Møgelbjerg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021