Fortidsminde nr. 5 og 6

Kikkenborghøjene.

En gruppe bestående af 6 minder, hvoraf det ene er en Rundhøj og resten Langdysser og Langhøje.
De strækker sig fra syd til nord i en bue vest om Kikkenborg følgende de ældgamle spor gennem Bakkerne i retning mod vestre Skeldal.

5 og 6. To Langhøje.
Side om Side og med en dyb grav imellem, almindeligvis, også i dette skrift, men arkæologisk set muligt mindre rigtigt, benævnt "Dobbelt-langdyssen" på Kikkenborg Bakke, tilsammen et anseligt mindesmærke, måske Hammer Bakkers anseligste, af stor virkning som det fremtræder her i landskabet yderst på bakkens tinde, en forpost mod det åbne Land.
Dette dobbeltminde, der er beliggende 163 fod o. h. på Matr. Nr. 24 c af Østbjerg og Brødlands jorder, lod ejeren, Sagfører Olesen fredlyse ved en Tinglæsning af 13. marts 1896, ved hvilken lejlighed Nationalmuseet foretog følgende opmålinger:

Nr. 5, den sydligste Langhøj, 170 fod lang i retning øst-vest, 60 fod bred og 11 fod høj med en fordybning i midten af nordre side, der dækker en udgravning fra tidligere tid.

Nr. 6, den nordligste,
170 fod lang i samme retning, 60 fod bred, men kun 9 fod høj. Mindesmærkerne er lyngbevoksede med nogle Ener, Bøgepur og en enkelt Røn, der har slået rod i graven mellem Højene. Langs sydsiden af disse begynder en yngre granplantning i foruroligende grad at vokse til og dæmme op for udsigten fra højenes toppe.
Sten med F. M. (Fredet Minde) på begge høje (se billedet).


Link til Østlyng på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Kikkenborg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021