Fortidsminde nr. 3

Kikkenborghøjene.

En gruppe bestående af 6 minder, hvoraf det ene er en Rundhøj og resten Langdysser og Langhøje.
De strækker sig fra syd til nord i en bue vest om Kikkenborg følgende de ældgamle spor gennem Bakkerne i retning mod vestre Skeldal.

3. Tvivlsom..
En nordvest for Kikkenborg fritliggende, i landskabet stærkt fremtrædende græsbevokset jordrygning, der kan opfattes som de sparsomme rester af en Langdysse eller Langhøj.
Formationens hovedretning er nordvest / sydvest og kammen er, så vidt den kan opfattes, ca. 30 skridt lang.
I Nordsiden en fordybning som en udgravning fra ældre Tid.
Ejeren, Sagfører Olesen, omgås forøvrigt med planer om ved en skånsom udgravning at få fastslået, om her findes sten under jordfylden.

Link til langdyssen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Kikkenborg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021