Fortidsminde nr. 2

Kikkenborghøjene.

En gruppe bestående af 6 minder, hvoraf det ene er en Rundhøj og resten Langdysser og Langhøje.
De strækker sig fra syd til nord i en bue vest om Kikkenborg følgende de ældgamle spor gennem Bakkerne i retning mod vestre Skeldal.

2. En Langdysse nordvest for Kikkenborg.                      Langdysse 02
Da denne i 1889 blev undersøgt af Nationalmuseet, var den ødelagt.
Den angaves at vende i østs-vest, var ca. 40 m. lang og ca. 7,5 m. høj.
Der havde været to gravkamre, af hvilke det ene havde ligget ca. 16 m. fra højens vestende, det andet ca. 14 m. længere mod øst.
Kamrene synes at have været ret store og muligvis polygone af form.
Mindesmærket er i de senere år på Sagfører Olesens initiativ blevet udfyldt og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse og ligger nu, stærkt fremtrædende, som et anseligt minde øverst på en ubeplantet lyngskråning med bredsiden ud mod det åbne Land.

Link til langdyssen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Kikkenborg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021