Fortidsminde nr. 1

Møgelbjerghøjene.

En Gruppe bestånde af 5 Rundhøje, der strækker sig i en nordlig bue fra Møgelbjerg til Gammel Vodskov indrammende Elverdalen og den sænkning her, hvori Kirke vejen er ført igennem fra Vodskov Kirke til Porten. .

1. Kikkenborg Høj er den sydligste i gruppen.
Det er en smuk, regelmæssig kuppelformet, græs- og lyngbevokset Rundhøj fra den yngre Stenalder. Ældre folk på stedet husker godt stenkammeret inde i højen, der havde en lav, stensat indgangsåbning.
På et senere tidspunkt må højen være bleven molesteret og stenene bortførte.
Da den blev istandsat på Sagfører Olesens initiativ, var den i dårlig forfatning og tømt for sten.
Det fortælles, at der i gamle dage ofte brændte lys om natten ved Kikkenborg Høj og man satte dette, som rimeligt er, i forbindelse med stedets nære tilknytning til det gamle Tings og Rettersted ved Kikkenborg.
Før terrainet omkring Kikkenborg Høj blev tilplantet, lå højen frit, synlig viden om på sin fremskudte post 120 fod o.h. ud mod det åbne land.
Nu er den i mindre grad synlig - beliggende midt i et brandbælte - idet nåletræerne begynder at vokse til.
Omkreds 85 skridt.

Kikkenborg infotavle, og markering af de øvrige 6 mindesten, som Lions Club Hammer Bakker, har restuareret.

Mere information om Kikkenborg Høj og Tingstedet.

Link til Kikkenborghøj på Fund og fortidsminder.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
25/3-2017